Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Kontakty, adresa, telefony

Klasifikace, rozvrh, docházka – webové stránky sytému Bakaláři – přístup pouze pro rodiče studentů (přístup vyžaduje autorizaci rodiče)

Září 2018
3. 9. zahájení školního roku
3. 9. – 5. 9. adaptační kurz (1. C)
5. 9. – 7. 9. adaptační kurz (1. A, 1. B)
7. 9. burza učebnic
10. 9. – 14. 9. cykloturistický kurz (4. A, 4. B, 4. C)
11. 9. maturitní zkouška
17. 9. – 21. 9. sportovní kurz (5. A, 5. B, 5. C)
22. 9. – 23. 9. soustředění pěveckého sboru Gybon v Horním Jelení

Říjen 2018
13. 10. – 22. 10. mezinárodní přírodovědný seminář (Německo)
29. 10. – 30. 10. podzimní prázdniny

Listopad 2018
6. – 7. 11. Broumovské diskuse
21. 11. pedagogická rada
21. 11. plenární zasedání Klubu rodičů od 16.30
21. 11. schůzka s rodiči (prospěch, seznámení s čerpáním prostředků Klubu rodičů)   od 17.00

Prosinec 2018
3. 12. odevzdání přihlášek ke společné a profilové maturitní zkoušce
6. 12. vánoční koncert sboru Gybon
10. 12. – 14. 12. vánoční turné sboru Gybon do Německa
17. 12. – 22. 12. výběrový lyžařský kurz
18. 12. hudebně výtvarná exkurze (3. A, 3. B, 3. C – Vídeň)
20. 12. společenský večer
21. 12. vánoční akademie
22. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny

Leden 2019
3. 1. – 4. 1. volné dny
16. 1. den otevřených dveří od 14.00
28. 1. uzavření klasifikace
29. 1. pedagogická rada
31. 1. předání vysvědčení, kino
31. 1. maturitní ples

Únor 2019
1. 2. pololetní prázdniny
15. 2. VŠ na Gybonu
25. 2. – 3. 3. jarní prázdniny

Březen 2019
16. 3. – 21. 3. návštěva žáků z Tuniska ve škole
18. 3. – 22. 3. lyžařský kurz (3. A, 3. B, 3. C)
20. 3. hudebně výtvarná exkurze (4. A, 4. B, 4. C – Praha)
23. 3. – 31. 3. francouzské divadlo (Saint-Malo)

Duben 2019
3. 4. – 5. 4. zájezd do Berlína
8. 4. písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka
9. 4. písemná zkouška profilové části maturitní zkoušky z německého jazyka
9. 4. pedagogická rada
10. 4. schůzka s rodiči (informace o prospěchu, o maturitách) od 17.00
10. 4. písemná zkouška společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
11. 4. písemná zkouška společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka
12. 4. – 14. 4. Festivadlo Pardubice
15. 4. praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky z informatiky a výpočetní techniky
16. 4. – 17. 4. přijímací zkoušky
18. 4. velikonoční prázdniny
26. 4. uzavření klasifikace maturitních tříd
29. 4. klasifikační porada maturitních tříd

Květen 2019
2. – 3. 5. didaktické testy a písemné práce společné maturitní zkoušky
6. 5. didaktický test Matematika+
13. 5. a 14. 5.  náhradní termín přijímacích zkoušek
13. 5. – 17. 5.  volno k přípravě na maturitní zkoušky
20. 5. praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky z hudební výchovy
20. 5. – 24. 5.  maturitní zkoušky (ústní společná a profilová)
29. 5. slavnostní předání vysvědčení absolventům
31. 5. – 9. 6. hudební a výtvarná exkurze (Itálie)

Červen 2019
24. 6. uzavření klasifikace
25. 6. pedagogická rada
26. 6. slavnostní zakončení školního roku
28. 6. předání vysvědčení

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com